Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zakaj bi dodajal vse vhodne dokumente in račune?

Vsi dokumenti in podatki, ki jih vnašate v profil posameznega vozila, se prikazujejo tudi v modulu PREGLED POSLOVANJA. Tako lahko čisto vse vhodne fakture in dokumente z enim masovnim izvozom posredujete svojemuračunovodskemu servisu, ki bo te račune veliko hitreje poknižilo.

Related Articles