Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Izdajanje vlog za financiranje mi je lažje preko maila, zakaj bi uporabljal Digitalno različico?

Glavni prednosti digitalne različice izdajanja vlog sta transparenca in hitrost.

Statuse vseh svojih vlog lahko spremljate v živo, ali so odobrene, zavrnjene ali še vedno v obdelavi. Prav tako imate zelo transparenten pregled nad vsemi odobrenimi vlogami na večih mestih; v modulu FINANCIRANJA, na profilu prodanega vozila in profilu uporabnika tega vozila.

Celotni postopek oddaje vloge preko AutoBrief je enak kot pri oddaji preko elektronske pošte, s tem daimate vse podatke in dokumente, ki jih potrebujete za oddajo vloge že pri roki (v kolikor le-te ažurno vnašate v profil vozila).

Related Articles